Main menu

Leidenhoven staat in een college-traditie, afkomstig uit Groot-Brittanië, die zich zich recentelijk naar andere Europese landen verspreid heeft. Deze traditie heeft onder andere de volgende kenmerken:

  • Academische vorming is méér dan louter intellectuele vorming. Deze vorming wordt niet van buiten af gegeven. Het gaat om de harmonische groei van de hele persoon van binnen uit.
  • Een persoonlijke opzet met een programma op maat zijn daarom een vereiste.
  • Leiderschap is authentiek als de leidinggevende zijn capaciteiten ten dienste stelt van anderen. Dat wordt slechts bereikt door praktische oefening. Ontwikkeling in deze betekenis komt tot zijn recht in een kleinschalige gemeenschap van studenten en academici. Beide hebben iets van elkaar te leren.
  • Van wezenlijk belang in deze ontwikkeling zijn de vrijheid van de student om een programma op maat samen te stellen en de verantwoordelijkheid waarmee hij hieraan werkt.