Main menu

Docenten en medewerkers

Leidenhoven College heeft een bestuur samengesteld uit docenten en studenten. Het team docenten dat het onderwijs verzorgt bestaat uit docenten aan de universiteit en professionals uit de praktijk. 

Leden van het bestuur:

Voorzitter bestuur: Paul Graas

Vice-voorzitter bestuur: Daan van Schalkwijk

Secretaris: Richard Prins

Coaching

De student en een docent stellen aan het begin van elk jaar een studieprogramma samen. Verder biedt Leidenhoven—aan degenen die daar prijs op stellen—de mogelijkheid om door een docent gecoached te worden, onder meer op het vlak van vakkenkeuze, studievoortgang en beroepskeuze. Begeleiding bij vakken aan de universiteit kan plaats vinden, mits de relevante expertise onder de docenten aanwezig is (zie lijst docenten en expertisegebieden).

Het zevende competentiegebied: geestelijke ontwikkeling

Leidenhoven beoogt de ontwikkeling van de gehele mens. Daarom biedt Leidenhoven de mogelijkheid tot persoonlijke geestelijke verdieping in een rooms-katholieke traditie. De student kan ‘geestelijke ontwikkeling’ kiezen als zevende competentiegebied. 

De geestelijke activiteiten zijn toevertrouwd aan het Opus Dei, een instelling van de Rooms-Katholieke Kerk. In Leidenhoven wonen zowel katholieken als niet-katholieken. Er is een kapel in het huis, en er woont een studentenkapelaan die beschikbaar is voor gesprek, ook met degenen die niet katholiek zijn.

Studentenkapelaan: Sergio Gascón