Main menu

Doelstelling

Onze samenleving vraagt steeds meer om goed gevormde leiders. Mensen uit één stuk die oog hebben voor het grotere geheel en in staat zijn hun talenten in dienst te stellen van anderen. Dit vereist een brede intellectuele vorming, sociale vaardigheden en persoonlijke competenties. Leiding geven is niet voor een kleine elite. Van iedere academicus wordt verwacht daartoe in staat te zijn.

Leidenhoven richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van studenten die deze ambitie hebben. Intellectuele vorming is daarbij wezenlijk maar niet voldoende. Karakter en andere persoonlijke compententies zijn van belang. Leidenhoven heeft aandacht voor de ontwikkeling van de volgende competenties:

  • Welsprekendheid, schrijfvaardigheid en brede culturele bagage.
  • Analytische vaardigheden, kritisch denkvermogen.
  • Zelfstandigheid en discipline.
  • Sociale vaardigheden en effectief samenwerkingsvermogen.
  • Persoonlijke verantwoordelijkheid en respect.
  • Waardering voor vrijheid en persoonlijke inzet.
     

Hiertoe heeft Leidenhoven het ontwikkelingsprogramma Leiders van nu ontwikkeld. Lees verder...

Leidenhoven is onderdeel van Stichting Instudo, een instelling zonder winstoogmerk, die zich tot doel stelt activiteiten te ontplooien ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en volwassenen.

Leidenhoven College biedt geestelijke vorming aan degenen die dat op prijs stellen. Er is een kapel en er woont een priester. De godsdienstige activiteiten zijn toevertrouwd aan de Prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de rooms-katholieke Kerk. De spiritualiteit van de Prelatuur benadrukt de noodzaak van goed verrichte arbeid als middel om God en de medemens te dienen.