Main menu

Leidenhoven bestaat sinds 1961. Het is begonnen als studentenhuis. In de loop der tijd hebben al vele studenten er gewoond en gestudeerd. Maar het is méér dan alleen studentenhuis. Leidenhoven is altijd bij uitstek een plek geweest waar academici en mensen uit het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en van elkaar leren. De activiteiten zijn erop gericht dat de deelnemers een brede(re) kijk op de maatschappij verwerven. Om dit duidelijker naar voren te laten komen heeft Leidenhoven in 2010 zijn naam aangepast naar Leidenhoven College.