Main menu
  • banner-2.jpg
  • Bannerleadership.jpg
  • juist2.jpg
  • Leidenhoven-banner.jpg
  • PB0868312.jpg

Leidenhoven College heeft een bestuur samengesteld uit docenten en studenten. Het team docenten dat het onderwijs verzorgt bestaat uit docenten aan de universiteit en professionals uit de praktijk. 

Leden van het bestuur:

Voorzitter bestuur: Daan van Schalkwijk

Expertise: Theoretische biologie (biologie, wiskunde, filosofie).

Daan van Schalkwijk is docent aan het Amsterdam University College en voorzitter van Leidenhoven College, een kleinschalige 'Collegiate Hall of Residence' naar Brits voorbeeld in Amsterdam. Hij heeft promotieonderzoek gedaan aan de universiteit Leiden en bij TNO over het wiskundig modelleren van cholesterol metabolisme. Daan heeft een actieve interesse in filosofie, voornamelijk filosofische antropologie en filosofie van het leven. Hij schrijft regelmatig gedichten voor het jongerenblad Omega en opiniestukken op verschillende websites die hier verzameld zijn.

Vice-voorzitter bestuur: Sebastian de Haro

Expertise: Theoretische natuurkunde, wiskunde, wetenschapsfilosofie.

Sebastian de Haro is docent aan het Amsterdam University College. Hij studeerde theoretische natuurkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2001 bij Gerard ’t Hooft (Nobelprijswinnaar 1999). Daarna was hij als onderzoeker verbonden de University of California, Los Angeles, het Max Planck Institute for Gravitational Physics, Potsdam (Duitsland) en King’s College, Londen. Hij heeft een veertigtal vakpublicaties op het gebied van de snaartheorie, de kwantumzwaartekracht en de wetenschapsfilosofie. Momenteel is hij, als Tarner scholar aan Trinity College in Cambridge, bezig met een promotieonderzoek in de filosofie van de wetenschap, aan de Universiteit van Cambridge. Hij publiceert met enige regelmaat over wetenschap en filosofie voor een breed publiek.

Penningmeester: Alfonso Cavallé

Expertise: Student bachelor rechtsgeleerdheid en notarieel recht.

Alfonso Cavallé is een student rechtsgeleerdheid en notarieel recht aan de VU. Hij woont in Leidenhoven College, en is daarnaast penningmeester van het huis.

Overige inwonende docenten:

Niko Schonebaum

Expertise: Klassieke talen, retorica.

Niko Schonebaum is docent Grieks en Latijn aan het gemeentelijk gymnasium te Hilversum. Daarnaast is hij mede-oprichter en docent van Stichting Landmerk, en mede-oprichter en docent van Scaliger examentrainingen Latijn en Grieks. "Ik heb een achtergrond in de klassieke talen en de filosofie, maar ik ben geen classicus of filosoof. Ik ben een leraar. Dat heb ik jaren geleden ontdekt en dat is sindsdien bevestigd. Grote denkers uit heden en verleden hebben mij geleerd dat de vragen waarom en waartoe aan de basis liggen van het onderwijs. Nadat je besloten hebt om die vragen serieus te nemen – wat niet hetzelfde is als er een definitief antwoord op geven – kom je toe aan vragen zoals wat en hoe."

Externe docenten:

Alfred Driessen.

Expertise: Natuurkunde, filosofie van de natuur.

Prof. dr A. Driessen (1949) kwam als student natuurkunde vanuit Duitsland naar Nederland en rondde in 1972 zijn studie af aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie aan dezelfde universiteit met een experimentele studie over quantum solids (1982) ging hij in 1988, na een periode als postdoc aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, als docent naar de Universiteit Twente, waar hij later hoogleraar werd. Hij werkte daar op het gebied van geïntegreerde optica voor toepassingen in de telecommunicatie en medische systemen. Sinds zijn emeritaat in 2009 werkt hij voornamelijk in het bestuur van maatschappelijk georiënteerde instellingen. Daarnaast blijft hij publiceren op het gebied van wetenschap en techniek en op het grensvlak van filosofie en wetenschap. Zijn belangstelling hiervoor werd reeds als student gewekt en resulteerde in artikelen en boekbijdragen, zoals recentelijk over evolutie. Hij is oud-inwoner van Leidenhoven.

Coaching

De student en een docent stellen aan het begin van elk jaar een studieprogramma samen. Verder biedt Leidenhoven—aan degenen die daar prijs op stellen—de mogelijkheid om door een docent gecoached te worden, onder meer op het vlak van vakkenkeuze, studievoortgang en beroepskeuze. Begeleiding bij vakken aan de universiteit kan plaats vinden, mits de relevante expertise onder de docenten aanwezig is (zie lijst docenten en expertisegebieden).

Het zevende competentiegebied: geestelijke ontwikkeling

Leidenhoven beoogt de ontwikkeling van de gehele mens. Daarom biedt Leidenhoven de mogelijkheid tot persoonlijke geestelijke verdieping in een rooms-katholieke traditie. De student kan ‘geestelijke ontwikkeling’ kiezen als zevende competentiegebied. 

De geestelijke activiteiten zijn toevertrouwd aan het Opus Dei, een instelling van de Rooms-Katholieke Kerk. In Leidenhoven wonen zowel katholieken als niet-katholieken. Er is een kapel in het huis, en er woont een studentenkapelaan die beschikbaar is voor gesprek, ook met degenen die niet katholiek zijn.

Studentenkapelaan: Sergio Gascón

Sergio Gascón is geboren in Valencia, en woont al sinds 2012 in Nederland. Hij is gepromoveerd in de theologie, met als onderzoeksrichting de geschiedenis van de Kerk. Voor zijn priesterwijding heeft hij geschiedenis gestudeerd, en hij heeft dit vak ook gedoceerd aan de middelbare school.