Main menu

Leidenhoven is er vooral voor studenten van de UvA en VU, maar er zijn ook activiteiten voor scholieren en jonge professionals. Een huis met vergelijkbare opzet voor vrouwen in Amsterdam, is Aenstal (zie website). Verder zijn er ook studentenhuizen met een vergelijkbare opzet in Utrecht en Maastricht. Stichting Instudo is verantwoordelijk voor het beheer van de huizen, en kent geen winstoogmerk.

Heb je, naast je studie, behoefte aan verdieping in andere vakken? Ben je nieuwsgierig naar de samenhang van de verschillende disciplines en heb je een actieve belangstelling in de actualiteit, de wetenschap en de cultuur? En dit alles in een uitdagende maar gezellige omgeving? Dan is Leidenhoven wellicht iets voor jou.