Main menu

Leidenhoven beoogt de ontwikkeling van de gehele mens. Daarom biedt Leidenhoven College geestelijke vorming aan degenen die dat op prijs stellen. Er is een kapel en er woont een studentenkapelaan die beschikbaar is voor gesprek, ook met degenen die niet katholiek zijn. De godsdienstige activiteiten zijn toevertrouwd aan de Prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de rooms-katholieke Kerk. De spiritualiteit van de Prelatuur benadrukt de noodzaak van goed verrichte arbeid als middel om God en de anderen te dienen. Leidenhoven is onderdeel van Stichting Instudo, een instelling zonder winstoogmerk, die zich tot doel stelt activiteiten te ontplooien ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en volwassenen.