Main menu

Wat voor activiteiten zijn er in Leidenhoven College?

Leidenhoven College biedt een goede gelegenheid om rustig te kunnen studeren. Je studieresultaten zijn het belangrijkste. Verder zijn er aanvullend allerlei activiteiten: leesclubs, koffiegesprekken, filmavonden, sport, lezingen, culturele avonden, muziek, museabezoek, excursies, e.d. Kijk eens in het archief.

Wat kan ik in Leidenhoven College studeren?

De activiteiten in Leidenhoven zijn bedoeld als een aanvulling op de eigen studie aan de universiteit. Leidenhoven ondersteunt je daarin middels de juiste faciliteiten en sfeer om te kunnen studeren. Een studiecoach kan je bijvoorbeeld helpen om een planning te maken. Leidenhoven richt zich met het nieuwe ontwikkelingsprogramma Leiders van nu op de ontwikkeling van de hele persoon. Dus de ontwikkeling van je academisch denkvermogen, maar óók je karakter, welsprekendheid en schrijfvaardigheid en uitbreiding van je culturele bagage. Je kunt binnen het programma kiezen uit verschillende gebieden: welsprekendheid, filosofie, leiderschap, ethiek, natuurwetenschap, cultuur, sport en reizen.

Is er studie- en loopbaanbegeleiding?

Ja, Leidenhoven heeft een netwerk van professionals die je graag helpen om je studie goed aan te pakken, zodat je goede studieresultaten kunt behalen. Inwonende zowel als niet-inwonende studenten kunnen onder begeleiding van een coach aan zijn ontwikkeling werken. De coach is een professional werkzaam aan universiteit of bedrijfsleven die zijn kennis en ervaring ten dienste stelt van de ontwikkeling van de student.

Kan ik in Leidenhoven College studeren een gebruik maken van de bibliotheek?

De studiezaal en bibliotheek staan open voor diegenen die daarvan gebruik willen maken. Het is raadzaam van te voren even aan te kondigen dat je komt studeren.

Krijg ik studiepunten? Wat is de meerwaarde van dit programma?

Voor deelname aan de activiteiten van Leidenhoven College worden geen studiepunten gegeven. De meerwaarde van Leiders van nu is gelegen in de brede opzet. Intellectuele vorming – hoe belangrijk ook – is niet voldoende. Leidenhoven richt zich met het ontwikkelingsprogramma Leiders van nu op de ontwikkeling van de hele persoon. Dus de ontwikkeling van je academisch denkvermogen, maar óók je karakter, welsprekendheid en schrijfvaardigheid en uitbreiding van je culturele bagage.

Ik studeer aan de UvA of aan de VU. Hoe combineer ik Leidenhoven College met mijn studie?

Je studie staat voorop. Leidenhoven wil daaraan graag een bijdrage leveren door goede faciliteiten te bieden, zoals een studiezaal met bibliotheek. Ook bestaat de mogelijkheid ondersteuning te krijgen van een persoonlijke studiecoach. De activiteiten in Leidenhoven zijn een aanvulling op je eigen studie aan de universiteit. Succes in de studie wordt voor een belangrijk deel bepaald door een goede planning. Hoe dat er in de praktijk uiteindelijk uit komt te zien hangt af van verschillende factoren, zoals je studierooster, studiegewoonten, voorkeuren voor bepaalde activiteiten, enz. Een studiecoach kan je hierbij behulpzaam zijn.

Kan ik eenmalig aan een activiteit meedoen of een deel van het programma volgen?

Ja, dat kan. In overleg is er veel mogelijk.

Hoeveel tijd kost het studieprogramma?

Dit is afhankelijk van de gemaakte keuzes. Als je het gehele studieprogramma volgt, moet je rekening houden met een wekelijkse tijdsbesteding van 3 uur extra. Dat is tijd die je ook wint, omdat Leidenhoven je efficiënter helpt studeren. Het is mogelijk om alleen een onderdeel of onderdelen van het programma te volgen.

Wat zijn de kosten voor deelname?

Leidenhoven College heeft geen winstoogmerk. Veel activiteiten zijn gratis bij te wonen, maar bij sommige activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Die kosten zijn afhankelijk van de activiteit. Het is ook altijd mogelijk om een vrijwillige bijdrage te geven.

Hoe worden de studenten geselecteerd?

Leidenhoven is geschikt voor studenten die streven naar het best haalbare in hun studie en persoonlijk leven en daarbij graag ondersteuning kunnen gebruiken. Studenten worden geselecteerd op academisch en persoonlijk potentiaal, enthousiasme, inzet en commitment.

Waar ligt Leidenhoven College?

Leidenhoven ligt centraal in Amsterdam aan de rand van het Vondelpark aan de Roemer Visscherstraat 46. Het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: tramlijnen 1 (halte 1ste Constantijn Huijgenstraat), 2 en 5 (halte Paulus Potterstraat), 3 en 12 (halte Van Baerlestraat). Zie ook onder routebeschrijving.

Hoeveel kamers heeft Leidenhoven College en wat kost het?

Leidenhoven beschikt over 12 gemeubileerde kamers. Wonen in Leidenhoven is méér dan alleen het huren van een kamer. It is a way of life! Leidenhoven is geschikt voor studenten die streven naar het best haalbare in hun studie en persoonlijk leven en daarbij graag ondersteuning kunnen gebruiken. De pensionprijs vind je op de pagina Wonen. Wonen in Leidenhoven is inclusief 3 maaltijden per dag, water, elektriciteit en gas, schoonmaak, het gebruik van de verschillende gezamenlijke faciliteiten (studeer-, eet- en woonkamer, krantenabonnement, internet) en deelname aan het studieprogramma.

Wonen er ook dames in Leidenhoven College?

Leidenhoven is een huis waar alleen heren wonen. Instudo, de stichting die Leidenhoven College beheert, houdt ook studentenhuizen in stand voor dames. In Amsterdam is dat Studentenhuis Aenstal: www.aenstal.nl

Wat is het verband tussen Leidenhoven College en het Opus Dei?

Het Opus Dei is een instelling van de Rooms-Katholieke Kerk die beoogt haar leden en andere mensen te ondersteunen bij het zoeken van de heiligheid midden in de wereld in de normale omstandigheden van alledag. Het Opus Dei richt zich niet uitsluitend op katholieken, maar op iedereen die hiervoor openstaat. Voor meer informatie: www.opusdei.org. Leidenhoven is een initiatief van leden van het Opus Dei.

Is Leidenhoven College ook een gezelligheidsvereniging?

Er is in Leidenhoven veel gezelligheid, hoewel Leidenhoven zelf geen gezelligheidsvereniging is.

Moet je katholiek zijn om in Leidenhoven College te kunnen wonen of om mee te kunnen doen aan activiteiten?

Nee, Leidenhoven is voor iedereen die geïnteresseerd is in haar activiteiten. Achtergrond of levensbeschouwing spelen geen rol bij het bepalen of iemand geschikt is voor ons programma. Diversiteit is belangrijk en wordt zeer gewaardeerd. Wel wordt verlangd dat je het nodige respect betoont voor de wijze waarop Leidenhoven functioneert. Van haar kant heeft Leidenhoven respect voor de opvattingen van degenen die aan haar activiteiten deelnemen.

End FAQ